FB

fbq('track', 'ViewContent');

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ซาร์คอน

Silicon is the Secret 
• The strengthening of epidermal cells in leaves and stems. Confers non lodging
• It is important constituent of DNA and RNA, i.e. Silica deficiency decreases the synthesis of proteins and chlorophyll.
• Decreasing  toxicity: Silica regulates plants uptake of iron, manganese and aluminium. The infamous toxicity of these elements in acid soil can be counteracted with soluble silica.
• Improved plant growth and yield.: Published research catalogues increased root growth in grasses, spectacular yield increases for cucumbers (1500%), 30% to 50% in cane, and substantial increased yield in beets.
• Increased rates of photosynthesis partially due to stronger stems producing more erect leaves, which capture more sunlight.
• Improved reproduction: Studies have found enhanced pollination in tomatoes and better pollen fertility in cucurbits.
• Increases the grain yield and reduces  chaffiness.
• Adjust and neutralize soil pH & improve overall soil structure
• Improve efficiency of your conventional N-P-K fertilizer to increase nutrient uptake and development of larger and more expansive root systems
• Provide essential plant micronutrients
• Facilitate tolerance to drought conditions and drainage in wet conditions
• Increase beneficial microbial activity
• Develops Larger, More Expansive Root Systems
• Improves Phosphorus Uptake
• Increases Resistance to Insects and Diseases
• Enhances Drought Tolerance
• Promotes Stronger Plants


หน้าที่ SARCON
1)ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานเชื้อโรค (Systemic acquired resistance : SAR)
2)ช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้เป็นเซลล์ใหม่(Revitalize)
3)ช่วยเพิ่มการออกดอก การแตกราก และการแตกใบของพืช
4)ช่วยเพิ่มคลอโรฟิลด์ให้พืช
ช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพแล้ง (Drought Tolerance)
5)ช่วยเพิ่มระบบการหมุนเวียนน้ำ(Water Circulation)ในระบบท่อลำเอียง (Vascular Tube)
7)ช่วยลดกระบวนการหายใจของเซลล์ รักษาคุณภาพและยืดอายุผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ไม่ให้เน่าเสียเร็ว 
8)ช่วยคงความแน่นของเนื้อผล การเปลี่ยนแปลงสี และปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ 
9)ช่วยลดความเสียหายจากความเย็น (Cold Injury) 
10)ช่วยการเปิด-ปิดของปากใบ การงอกของเมล็ด การดูดซับประจุ การแสดงออกของเพศ
12)ช่วยยับยั้งการสังเคราะห์และกระบวนการทำงานของเอทธิลีน ที่ทำให้ผลไม้สุกเร็ว ชะลอการสุกของผลไม้
13)ช่วยเพิ่มจำนวนฝักและผลผลิตของถั่วเขียว
14)ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงและปริมาณของคลอโรฟิลด์
15)ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ฟลาโวนอยด์ 
16)ช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัส ในดินให้พืชสามารถใช้งานได้
17)ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (Increased rates of photosynthesis)
18)ช่วยดูดซับพิษจากโลหะ เช่น อลูมิเนียม สนิมเหล็ก โซเดียม แมงกานีส (Decreasing toxicity: Al,Fe,Mn)
19)ช่วยให้พืชคายน้ำน้อยลง(แม้อุณหภูมิตอนกลางวันสูงถึง 38 องศาเซลเซียส) พืชจึงทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีขึ้น
20)ช่วยให้ผนังเซลล์ของพืชแข็งแรง ลำต้นไม่หักล้มง่าย(The strengthening of epidermal cells in leaves and stems)
21)ช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรงทำให้แมลงเจาะดูดน้ำเลี้ยงได้ยากลำบากขึ้น จึงทนทานต่อการถูกทำลายเสียหาย
22)ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของยอดอ่อน เพิ่มความหนาแน่นของระบบราก
23)ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อสภาวะแห้งแล้ง (Enhances Drought Tolerance)
24)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าแทนที่ของอิออนบวกในดิน เพิ่มประสิทธิภาพของธาตุบำรุงพืชSALICYLIC ACID : An Amazing Plant Hormone.

Study after study, it has been shown that salicylic acid causes great things to happen to various species of plants. Such things as:
•  Increased Roots
•  Increased Foliage
•  Increased Fruit
•  Increased Flowers
•  Increased Resistance to Pathogens
•  Increased Chlorophyll
•  Increased shoots, ability to root, and more... 
•  Increased Drought Tolerance
•  Increased Water Circulation in Vascular Tube
•  Increased Revitalize Cell

1) ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานเชื้อโรค (Systemic acquired resistance : SAR)
2) ช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้เป็นเซลล์ใหม่(Revitalize)
3) ช่วยเพิ่มการออกดอก  การแตกราก และการแตกใบของพืช
4) ช่วยเพิ่มคลอโรฟิลด์ให้พืช
5) ช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพแล้ง (Drought Tolerance)
6) ช่วยเพิ่มระบบการหมุนเวียนน้ำในระบบท่อลำเอียง(Vascular Tube)
7) ช่วยลดกระบวนการหายใจของเซลล์ รักษาคุณภาพและยืดอายุผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ไม่ให้เน่าเสียเร็ว 
8) ช่วยคงความแน่นของเนื้อผล การเปลี่ยนแปลงสี และปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ 
9) ช่วยลดความเสียหายจากความเย็น (Cold Injury) 
10) ช่วยการเปิด-ปิดของปากใบ การงอกของเมล็ด การดูดซับประจุ การแสดงออกของเพศ 
11) ช่วยยับยั้งการสังเคราะห์และกระบวนการทำงานของเอทธิลีนที่ทำให้ผลไม้สุกเร็ว ชะลอการสุกของผลไม้
12) ช่วยเพิ่มจำนวนฝักและผลผลิตของถั่วเขียว
13) ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงและปริมาณของคลอโรฟิลด์
14) ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ฟลาโวนอยด์
15) ช่วยเพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพของพืช
16) ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญเติบโตให้พืช


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น