FB

fbq('track', 'ViewContent');

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

จาก..วันนั้น จนมาถึง..วันนี้

        "จาก..วันนั้น จนมาถึง..วันนี้  มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมามากมาย จนทำให้กลายมาเป็น"ออร์กาเนลไลฟ์" ที่ตั้งใจจะให้เกษตรกรมีความสุขถ้วนหน้า ด้วยการนำพาสิ่งดีๆมาสู่พวกเขา ให้พวกเขาประสบผลสำเร็จในอาชีพเกษตรกร หลุดพ้นปัญหาต่างๆนานาที่รุมเร้า ไม่ว่าผลผลิตที่ตกต่ำ รายได้ที่ตกต่ำ หนำซ้ำยังโชคร้ายจากภัยของการระบาดต่างๆทั้งโรคและแมลง ด้วย"องค์ความรู้"และ"ประสบการณ์" ที่เรามีผสานกับความมุ่งมั่น ความตั้งใจและทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อพิชิตปัญหาทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถของเราจะทำได้ โดยได้รับกำลังใจจากพืชทั้งหลายต่างๆนานา ที่แสดงออกมาว่า"พวกเขามีความสุข พวกเขาเสมือนยิ้มได้"ให้เราได้เห็น
"พืชยิ้มได้  เกษตรกรยิ้มได้"  เรา..คน"ออร์กาเนลไลฟ์"ก็ยิ้มได้  อย่างมีความสุข

วัยเด็ก   สถานที่กำเนิด : จังหวัดชัยนาท  ผมเกิดปี พ.ศ. 2504  มีพี่น้องอยู่  5 คน ผมเป็นลูกคน 2วัยมัธยม 
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2521- 2522 


วัยอุดมศึกษา
    - ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 40 (KU 40) ปี พ.ศ. 2523 - 2526 (รหัส 23274582)

 


   
 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี พ.ศ. 2544 (MPE 10)
วัยเริ่มต้นทำงาน
   
นักวิชาการเกษตร สถานียาสูบบ้านเหล่า จ.น่าน พ.ศ. 2527
ผู้จัดการฝ่ายไร่ สถานียาสูบบ้านเหล่า จ.น่าน พ.ศ. 2528 - 2538 
ผู้จัดการสถานียาสูบบ้านยม จ.น่าน พ.ศ. 2539 - 2541
ผู้จัดการสถานียาสูบบ้านหนองห้า จ.น่าน พ.ศ. 2541 - 2543  
ที่ปรึกษาสถานียาสูบ จ.พะเยา, จ.ลำปาง, จ.เชียงราย, จ.น่าน มากกว่า 20 สถานี พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
นักวิชาการเกษตรอิสระ พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

วัยเพื่อสังคม
อดีตกรรมการหอการค้า จ.น่าน พ.ศ. 2547 - 2549 
อดีตสมาชิกสภาจังหวัดน่าน (สจ. น่าน) พ.ศ. 2545 - 2547 
อดีตรองนายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดน่าน (รองนายก อบจ.น่าน)  พ.ศ. 2547 – 2549

ประสบการณ์อื่นๆ  :              
- ดูงานการปกครองส่วนท้องถิ่น นครโอซาก้า นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ดูงานผังเมือง นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ดูงานผลิตใบสูบ ประเทศออสเตรเลีย
- ดูงานเมืองมรดกโลก เมืองลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ดูงานการเกษตร นครคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน